A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ energetikai korszerűsítése

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0333

A projekt kiemelt célja a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ fejlesztése. Intézményünk vezetése elsődleges célul tűzte ki egy olyan modern, gazdaságosabban üzemeltethető és a szükségleteknek jobban megfelelő épületegyüttes kialakítását, mely jobban biztosítja a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételeket, ezért pályázati forrást keresve az energiafelhasználást kívántuk racionalizálni.

Az energetikai korszerűsítés két fő területre koncentrálódik:

Az épület határoló szerkezetei hőszigetelő képességének javítása, energetikai hatékonyság.

A meglévő fűtési rendszer korszerűsítése a fűtési energia felhasználás hatékonyságának növelésével.

A jelenlegi pályázati projekt keretében a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ épületeknek energetikai fejlesztése valósul meg, megújuló energiaforrások hasznosításával kombinálva. A projekt keretében a kedvezőtlen hőtechnikai adottságokkal, korszerűtlen elektromos hálózattal, és magas alap energiahordozó fogyasztással rendelkező épületek, fűtési-, használati melegvíz rendszerének, fényforrásainak, valamint nyílászáróinak cseréje, utólagos külső hőszigetelése, valamint a hő- és energiaigények kiegészítésének érdekében napelemek,  napkollektorok és talaj-levegő hőcserélős mesterséges szellőztetés telepítése valósul meg.

Az épületek energetikai felújításának közvetlen eredményei:

Az épületek energetikai tényezői javulnak, az éves földgáz igény 3 796,40 GJ/a-val csökken, valamint a villamos energia igény 90 689,90 kWh/a-val csökken;

Az ÜHG-kibocsátás változás élettartamra vetítve (CO2ekv) 333,76 t/a (csökken);

Az éves üzemeltetési költség csökkenése 16 946 488,- Ft

2013. február hónap 13. napján pályázatot nyújtottunk be a következő felújítási feladatok elvégzésére:

- Homlokzati és födém hőszigetelés
- Nyílászáró csere
- Fűtéskorszerűsítés
- Világításkorszerűsítés
- Talajszondás hővisszanyerő szellőztető rendszer
- Napkollektoros HMV rendszer telepítése
- Napelemes rendszer telepítése

2013. november hónap 25. napján vehettük át az értesítést, mely a következőkről szólt: 100 % támogatási intenzitás mellett, 447 759 331 Ft támogatás nyertünk el.

Következő lépésként 2014. április hónap 07. napján aláírásra került a Támogatási Szerződés.

A szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása után 2015. május hónap 06. napján megkezdődhettek a kivitelezési munkák.

A kivitelezési munkák a pályázati dokumentációnak megfelelően, a lentebb ismertetettekkel összhangban valósultak meg.

A kivitelezés 2015. október hónap 27. napján a műszaki átadás-átvétellel befejeződött.
A Kivitelező Kft. nevében az építésvezető az építményt (homlokzati és födém hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, világításkorszerűsítés, talajszondás hővisszanyerő szellőztető rendszer, napkollektoros HMV rendszer telepítése, napelemes rendszer telepítése) kiváló minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a kiviteli terveknek és az építési engedélynek megfelelően átadta.

A műszaki ellenőr ezt megerősítette, valamint igazolta, hogy a felújítás a fenti napon mennyiségi- és minőségi hiány nélkül átvehető. Tájékoztatása szerint a kivitelezés a pályázatban vállalt célokkal összhangban valósult meg.
Az Intézmény képviselője a beruházást átvette.
A Környezet és Energia Operatív Program keretében nyújtott, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával megvalósult a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium épület-energetikai korszerűsítése.

A projekt tényszerű adatai:
A projekt kedvezményezettje és helyszíne: Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ

9700 Szombathely, Középhegyi út 1. hrsz.: 4679, 9700 Szombathely, Nárai u. 8. hrsz.: 5223

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 447 759 331 Ft
weboldal: http://www.szombathely-lutheran.hu/szombathelyi-evangelikus-diakoniai-kozpont
Közreműködő Szervezet: NFM 1134 Budapest, Váci út 45. www.nkek.hu
A projekt időszak: 2015.05.06.-2015.10.27.
Irányító Hatóság: Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.)
Kivitelező: THERMO ÉPGÉP Kft.
Tervező: Alternatív Energia Centrum Kft.


A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ épületeinek megvalósult
energetikai korszerűsítésének részletes ismertetése a pályázati
dokumentáció alapján

 

Középhegyi úti épület
9700 Szombathely, Középhegyi út 1. hrsz.: 4679

1 A PROJEKT RÖVID ISMERTETÉSE

Az épületben működő intézmény alaptevékenysége: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása. 60 fő idős és 82 fő középsúlyos, súlyos és halmozottan fogyatékos személynek teljeskörű ellátásának biztosítása. Étkezés, mosás, takarítás, állandó nővéri felügyelet, segítség a tisztálkodásban, heti két alkalommal orvosi vizit. Fizikai és szellemi aktivitás megőrzése, szabadidős és kulturális programok, rendezvények, kirándulás szervezése. Sérült ellátottainknak fejlesztő, szinten tartó foglalkozások. Lelki gondozás. Hitélet gyakorlása: áhítat, szentmise, hittan. Mentálhigiénés ellátás: beilleszkedés segítése, krízis intervenció, egyéni és csoportos problémamegoldás, segítő beszélgetés, hospitalizációs ártalmak csökkentése. A kiskorú és fiatalkorú fogyatékkal élő gondozottak számára az intézmény korai fejlesztést, és a képzési kötelezett gondozottak számára oktatási szolgáltatást biztosít a törvényi előírások szerint.

Az épületegyüttes több épületrészből (A-G jelöléssel) áll össze, amely részek közt egy hosszan elnyúló folyosó biztosítja kapcsolatot, az 1. ábra szemlélteti az alaprajzot.

Az épület állaga korának megfelelő, mind a falszerkezetek, mind pedig a tetőszerkezetek elöregedtek, állaguk a tervezett beavatkozás hiányában rohamos romlásnak indulna. A zömében fa és fém szerkezetű nyílászáró elemek egyaránt élettartamuk végéhez közelednek, légzárásuk és hőszigetelő képességük a mai kör követelményeinek nem tud megfelelni. A tetőszerkezet vízszigetelése, a falazat és a nyílászárók rendszeres karbantartása és javítása jelentős terhet ró fenntartóra, amely költségek a fejlesztés hatására lényegesen mérséklődnek/elmaradnak.

Az épület az év teljes egészében kihasznált, azaz az éves kihasználtság 365 nap.

A fűtési, használati, valamint technológiai melegvizet gáz üzemű berendezésekkel állítják elő. A földgázt a Dalkia Energia ZRt. biztosítja az Intézmény részére. Az intézményben 1 db gáz-főmérő és 3 db gáz-almérő található. Az egyes almérők rendre, a használati melegvíz előállításához, a konyhai igények kielégítéséhez, valamint a mosodai igények kielégítéséhez szükséges gáz mennyiséget mérik.

Az intézményben az elektromos áramot az E.ON Energiaszolgáltató Kft. biztosítja. Az intézmény fogyasztását 1 db főmérő méri.

2 A FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT ÉPÜLET RÖVID ISMERTETÉSE

2.1 A FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT ÉPÜLET RÖVID SZERKEZETI ISMERTETÉSE

A Johanneum Evangélikus Diakónia Központ közel 25 éve épült. Építésekor megfelelt a kor műszaki, energetikai követelményeinek, azonban napjainkban ezen paraméterei az épületnek nem nevezhető kielégítőnek. Az épületegyüttes 8 db épületrészből áll – rendre A, B, C, D, E, F, G és étterem - , amelyet egy központi folyosó köt össze. A zömében fa és fém szerkezetű nyílászáró elemek egyaránt élettartamuk végéhez közelednek, légzárásuk és hőszigetelő képességük a mai kör követelményeinek nem tud megfelelni. A tetőszerkezet vízszigetelése, a falazat és a nyílászárók rendszeres karbantartása és javítása jelentős terhet ró fenntartóra, amely költségek a fejlesztés hatására lényegesen mérséklődnek/elmaradnak.

Az épület falazatát jellemzően két féle: B30-as 30cm vastagságú, valamint 38 cm vastag soklyukú égetett tégla alkotja. Az épület laposteteje 20 cm vastagságú előregyártott vasbeton födémmel készült. Az épület nyílászárói jellemzően fa és fém keretszerkezetűek.

A tervezett fejlesztés keretében a homlokzati falak utólagos hőszigetelésére, a lábazat szigetelésére és a lapostető szigetelésére. A lábazatra 5 cm XPS, a homlokzatra 10 cm EPS szigetelés kerül nemes vakolattal ellátva. A födém 15 cm szigetelést, 2 réteg bitumenes vízszigetelést, 5 cm kavicsterítést kap. A nyílászáró csere keretében a fejlesztésben érintett nyílászárók helyére fa keretszerkezetű darabok kerülnek.

2.2 ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK RÖVID ISMERTETÉSE

2.2.1 Fűtési rendszer(ek) rövid ismertetése fejlesztés előtt és után

Fejlesztés előtt:
Az A, B, C, D, E, F, G épületrészek, a folyosó és étterem fűtési rendszere égtáj szerint két körre van osztva: északira és délire. A fűtési hálózatok sugaras kialakításúak. A fűtési rendszer csővezetékei fekete acél anyagúak, melyet a hőközpontban és a központi folyosón csőhéj hőszigeteléssel védenek. Néhány helyen új lapradiátor hőleadót szereltek fel és ezek már réz csővel kapcsolódnak a meglévő rendszerhez. A meglévő hőleadók jellemzően öntöttvas tagos radiátorok, melyek zömében elpiszkolódtak, állapotuk nem megfelelő, a névleges hőteljesítményük lecsökkent. A már említett néhány helyen a tönkrement öntöttvas radiátorokat acéllemez lapradiátorra cserélték. Előremenő ágban kézi radiátorszeleppel, a visszatérő ágban vegyesen: kézi radiátor szelep, gömbcsap, előbeállítós csavarzat és nem beszabályozható hollandi csatlakozó is található. A fűtési gerinc vezetékek a folyosó álmennyezetében haladnak, innen ágazik le az egyes épületrészek északi és déli szárnyát ellátó fűtési köre. A leágazásokba épített régi, elavult, vízköves szabályozó szelepek beszabályozásra már nem használhatók. A rendszer előremenő vízhőmérsékletét külső időjárás függő szabályozás szabályozza.

A hőközpontot 2005. évben korszerűsítették. Jelenleg 2 db Viessmann gyártmányú álló kazán szolgáltatja a fűtési és HMV termelés energiaigényét:

  • Vitoplex 100 típusú alacsony hőmérsékletű gázkazán Weishaupt gyártmányú G7/1-D/ZMD-LN típusú gázégővel, névleges teljesítménye 720 kW;
  • Vitocrossal 300 típusú kondenzációs üzemű gázkazán Weishaupt gyártmányú WG30-N4-C/ZM-LN típusú gázégővel, névleges teljesítménye 285 kW.

Fejlesztés után:
Az épületek hőszigetelése és rendszereinek felújítása után a fűtési célú teljesítmény igénye, fűtési hőszükséglete: 263 kW alá csökken. Ez azt jelenti, hogy az épület és a gépészeti rendszerek energetikai célú korszerűsítése után a kisebb kondenzációs üzemű kazán egyedül is kiszolgálja az épületrészek lecsökkent fűtési célú hőigényét. A régi hőleadókat új Vogel&Noot gyártmányú acéllemez lapradiátorra cseréljük. A radiátorok az előremenő vezetékben termosztatikus szeleppel, a visszatérőben pedig előbeállítós csavarzattal csatlakoznak az új fűtési hálózathoz. A régi csővezeték-hálózatot elbontjuk. Épületszárnyanként megtartjuk az északi és déli kört, de a sugaras rendszer helyett Tichelmann rendszerű hálózatot építünk. Ez a megoldás biztosítja, hogy az egész épületszárnyon belül mindegyik radiátor ugyanazon nyomáson üzemeljen, leadva névleges teljesítményét. A központi folyosón futó gerinchálózathoz a Tichelmann körök visszatérő ága Herz gyártmányú Strömax típusú beszabályozó szeleppel, előremenő ága pedig elzáró szerelvénnyel kapcsolódik. Az egyes épületrészek Tichelmann köreinek vízmennyiségét a Strömax szelepekkel lehet beszabályozni. A csőhálózat anyaga KAN-therm gyártmányú vékony falú, O-gyűrűs idomokkal és nem oldható kötéssel szerelt csővezeték-rendszer. A közös folyosón és a hőközpontban szerelt csöveket csőhéj hőszigeteléssel kell védeni a lehűléstől.

2.2.2 Használati melegvíz (HMV) előállítás és felhasználás rövid ismertetése

Fejlesztés előtt:
A hőközpont harmadik köre külső lemezes hőcserélőn keresztül fűti a 3150 literes HMV tárolót. A tárolót jelenleg csak rugós biztonsági szelep védi, zárt tágulási tartály nincsen a meglévő rendszerben. A rendszer jelenleg egy háromjáratú termosztatikus keverő szelep segítségével beállított kb. 45-50ºC hőmérsékletű használati meleg vizet ad ki az összes felhasználó részére. Ezen rendszer megvédi az otthon lakóit a leforrázástól. Sajnos jelenleg a konyha kiszolgálását is ugyanezen gerinc biztosítja. Nincs lehetőség az eltérő (magasabb) hőmérsékletű (technológiai) HMV igény kielégítésére. A HMV tároló felfűtési teljesítmény igénye 165 kW, 10ºC-ról 55ºC-ra történő felfűtéssel és 60 perc időtartammal számolva. A központi folyosón a HMV gerinc mellett cirkulációs gerinc vezeték is halad. Ez biztosítja, hogy a központi folyosó teljes hosszában a HMV hőmérséklete a megkívánt értéken maradjon.

Fejlesztés után:
Az intézmény HMV igényét nagyobb részben megújuló energia felhasználásával tervezzük kielégíteni. A hőközponthoz közeli déli benapozású tetőfelületre napkollektorok telepítését tervezzük. A napkollektorok zárt rendszerben üzemelnek és lemezes hőcserélőn keresztül akár 90ºC hőmérsékletig is felfűtik a puffertárolókat. Az itt tárolt melegvíz lemezes hőcserélő segítségével előmelegíti, illetve akár fel is fűti a meglévő 3150 literes tárolót. Télen a tároló utófűtését a meglévő kazán(ok) biztosítják a meglévő külső hőcserélőn keresztül. A használati melegvíz igények részbeni kielégítésére kiépítére kerül 80 db Bosch Solar 5000 TF FKC-1S síkkollektorból, illetve 4 db Concept 4000 l-es csőkígyó nélküli tárolóból álló (továbbá 1 db Alfa Laval hőcserélő, valamint 1 db Miebes Szolar XXL szolár állomás) napkollektoros rendszer.

2.2.3 Hűtési és szellőzési rendszerek rövid ismertetése fejlesztés előtt és után

Fejlesztés előtt:
A hűtési és szellőzési rendszerek ismertetése meglévő állapotra nem értelmezhető, ugyanis a tárgyi épület nem rendelkezik ilyen gépészeti rendszerekkel.

Fejlesztés után:
Talaj-levegő hőcserélős, hővisszanyerős szellőzés  kerül kiépítésre az A, B, C, D, E szárnyakban és az étkezőben, 5db Helios gyártmányú KLW EC 1400 D típusú és az étkezőben 1db Helios gyártmányú KLW EC 450/500 Pro típusú berendezéssel.

2.2.4 Épületvillamossági rendszerek bemutatása

Az épületegyüttes világítási rendszerének a bemutatását táblázatos formában az alábbiakban tesszük meg.

Fejlesztés előtt:

Fejlesztés után:

A világításkorszerűsítést kiegészítendő összesen 47,52 kWp névleges teljesítményű napelemes háztartási méretű kiserőmű kerül kiépítésre a „B” és „E” jelű épületek tetejére. A beépítésre kerülő napelemek: SF220-30-1P240L jelzésű polikristályos darabok, melyek egységteljesítménye 240 Wp.


 

Nárai utcai épület
9700 Szombathely, Nárai u. 8. hrsz.: 5223

1. A PROJEKT HELYSZÍN RÖVID ISMERTETÉSE

A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ 9700 Szombathely, Nárai u. 8. Hrsz.: 5223 alatt található, önálló jogi személyként működik, alapítója az ingatlan tulajdonosa a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség, felügyeleti szerve a Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztálya. A templom közelségének köszönhetően a gyülekezeti tagok és az otthon lakói szoros kapcsolatban állnak egymással. Lakói rendszeresen járnak istentiszteletekre, bibliaórákra, szeretetvendégségre és a gyülekezeti teremben tartott délutáni zenés áhítatokra. Az idősek több mint fele evangélikus. Naponta tart áhítatot az igazgató lelkész vagy a diakónus. Lelki problémáikkal és egyéni életvezetéssel járó kérdésekkel a mentális foglalkozás vagy az egyéni lelkigondozás keretében nyújtanak segítséget. A gyülekezet diakóniai csoportja rendszeresen látogatja a kórházba került betegeket.

A Diakóniai Központ épülete két telekből összevont nyeles telken, két ütemben, adományokból épült fel 2000-ben. Az első ütem munkálatai után 15 fő kapott elhelyezést az intézményben. Az épület második szárnya 2001 októberében került felszentelésre. Az épület a telek közepén helyezkedik el.  A gyülekezeti központ közelsége számos egyéb lehetőséget is biztosít a lakóknak a hitéleti és kulturális programok igénybe vételéhez.  Lakók részére teljes körű szolgáltatásokat nyújtanak: egyéni és csoportos lelkigondozás, ápolás, étkezés, mosás, takarítás, szabadidős programok, egészségügyi ellátás, rehabilitáció

Az Intézmény az év 365 napján, teljes kihasználtsággal üzemel.

2. A FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT ÉPÜLET RÖVID ISMERTETÉSE

Az Diakóniai Központ (9700 Szombathely, Nárai u. 8. Hrsz.: 5223) tervezett energetikai korszerűsítése során a telek beépítési adatai nem változnak. Az épület műemléki környezetben található, az építési tevékenység a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 1. melléklet 12. pontja alapján építési engedélyköteles. Az építési engedélyezési dokumentáció beadásra került, melyet Szombathely Város Önkormányzata vett át, az engedélyezési eljárás folyamatban van.

Az épület alaprajzát tekintve „L” alakú, földszint + emelet kialakítású. 30 férőhelyes otthon 18 db lakóegységből áll, 6 db 1 ágyas, 12 db kétágyas részleg mindegyikéhez fürdőszoba és minikonyha tartozik. Az épület egy emeletes, de lifttel ellátott, így a közlekedés a mozgásukban korlátozott lakóknak is biztosított. A földszinten és az emeleten közös betegfürdető is található. Közösségi helyiségeik: kápolna, könyvtárszoba, társalgó, étkező. Tervezési alapkoncepciónk, hogy az épület számára megtaláljuk a legoptimálisabb beruházási konstrukciót, melynek eredményeképp egy kellően alacsony üzemeltetési költségű és károsanyag kibocsátású épületet kapunk. További szempontunk, hogy komfortfokozat növekedést érjünk el, és a mai kor műszaki színvonalának megfelelő magas üzembiztonsággal működő rendszer valósuljon meg.

2.1 A fejlesztéssel érintett épület rövid szerkezeti ismertetése

Rendelkezésünkre bocsátott Vincze Csaba építész által készített tervrajzok, illetve 2011. márciusi és októberi helyszíni bejárásunk, felmérésünk alapján állapítottuk meg az épület szerkezeti kialakításait és anyagait.

Fejlesztés előtt
A belső hosszfőfalak 30-as POROTHERM, a külső hőszigetelő POROTHERM falazóblokk szerkezetek. A födémek előregyártott E gerendás béléstestes és monolit vasbeton szerkezetek. A tető oromfalas nyeregtető, tetőszerkezetek két állószékes és dőltszékes-derékszelemenes, a kisebb gerincszelemenes, fedése betoncserép és hódfarkú cserép. A szelemenek az oromfalakon is túlnyúlnak, így erőteljes párkányok alakultak ki. Az északnyugati és északkeleti homlokzaton 3 cm hőszigetelő homlokzatvakolat készült halványsárga színben, a nyílászárók fokozott hőszigetelésűek.

Fejlesztés után
Homlokzatokat 5 cm XPS lábazati hőszigeteléssel látjuk el. Az így szigetelt falszerkezetek hőátbocsátási tényezője megfelel a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak. A padlásfödém hőszigetelése 15 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelő rendszerrel történik, így a zárófödémek hőátbocsátási tényezője megfelel a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak.

2.2 Épületgépészeti rendszerek rövid ismertetése

Központi fűtés és használati melegvíz ellátás (HMV)

Fejlesztés előtt
Az épület két ütemben épült. A gépészeti helyiség az első ütem épületrészén, az emeleten található a 115-ös számú helyiségben. Melyben 2db Termo Öv Color 45 típusú, egyenként 45 kW névleges teljesítményű, állandó hőmérsékletű gázkazán üzemel. A kazánok egyaránt ellátják az épület első ütemben épült szárnyának a fűtését és a teljes épület használati melegvíz előállításáról is gondoskodnak. A melegvizet 2db, egyenként 500 literes közvetett fűtésű használati melegvíz tárolóban állítják elő.

A II. ütem (bővítés) többlet fűtési igényének kielégítésére az emeleti 103-as Fürdető jelű helyiségben elhelyezett Vaillant Turbo Top VU 282 típusú, 28 kW-os fali gázkazán szolgál. A kazánokat helyiség termosztátok vezérlik, melyek a folyosókon találhatók.

Az épület túlnyomó részének fűtéséről acéllemez lapradiátorok gondoskodnak. A földszinten még padlófűtés is üzemel: részben a folyosón, az étteremben és a konyha egy részén. A fűtési hálózat felépítése sugaras rendszerű osztók és gyűjtők, melyekre csatlakoznak a radiátorok. A radiátorokon termosztatikus szeleppel és a visszatérőben előbeállítós csavarzattal üzemelnek. A nem oxigén diffúzió mentes padlófűtési körök leválasztott hőellátását lemezes hőcserélő biztosítja, melynek primer oldala a fűtési hálózatra van kötve. Szekunder oldala saját keringtető szivattyúval, és tágulási tartállyal rendelkezik.

Fejlesztés után
A gépészeti rendszert átalakítjuk, így megfelelően szabályozható és gazdaságosan működő üzembiztos fűtési rendszert kapunk. Az első ütem hőközpontjában lévő 2db Termomax kazánt leszereljük és helyükre 1db Bosch Condens 5000W ZBR 65-2 kondenzációs gázkazán kerül. A Bosch kondenzációs kazán az egész épület fűtési és HMV célú hőigényét fedezni tudja. A Vaillant kazánt leszereljük és áthelyezzük a 115-ös helyiségbe, tartalék fűtőkészülék funkcióval. A hőközpont további átalakításokat is igényel. A teljes épület hőigényéhez alkalmazkodó, hidraulikailag méretezett új csőhálózatot terveztünk a meglévő osztó-gyűjtőkig. A jelenleg egy körről üzemelő radiátoros és padlófűtési hőleadó hálózatot szétválasztjuk és két önálló hidraulikai körre bontjuk. A hőközpontban új 3 körös központi osztó-gyűjtőt építünk a 2db fűtési és 1db HMV kör részére. Megújuló hőtermelővel bővítjük a HMV rendszert. A napkollektorokat a jobb hatásfok érdekében külső hőcserélőn keresztül kapcsoljuk össze a 2db 1000 literes puffer tartállyal. A tető DK-i részén helyezünk el 20db Bosch Solar 5000 TF FKC-2S, egyenként 2,18 m2-es hasznos (abszorber) felületű napkollektor, 4 x 5-ös csoportban.

2.2.1 Fűtési rendszer(ek) rövid ismertetése fejlesztés előtt és után

Fejlesztés előtt
Jelenleg 2db Termo Öv Color 45 típusú, egyenként 45 kW-os kazán üzemel. A kazánok egyaránt ellátják az első ütemben épült szárny fűtését és a teljes épület használati melegvíz előállításáról is gondoskodnak. A HMV-t 2db, egyenként 500 literes közvetett fűtésű használati melegvíz tároló készíti.

A II. ütem (bővítés) többlet fűtési igényének kielégítésére 1db Vaillant Turbo Top VU 282 típusú, 28 kW-os fali gázkazán szolgál.

A kazánokat helyiség termosztátok vezérlik, melyek a folyosókon találhatók.

Az épület túlnyomó részének fűtéséről acéllemez lapradiátorok gondoskodnak: 11K, 22K kivitelben, 600 és 900 mm-es építési magassággal. A rendszer 70/50 °C hőfoklépcsővel üzemel. A földszinten padlófűtés is üzemel: a folyosón, az étteremben és a konyhában. A fűtési hálózat felépítése sugaras rendszerű osztók-gyűjtők, melyekre csatlakoznak a radiátorok. A radiátorokon termosztatikus szeleppel és a visszatérőben előbeállítós csavarzattal üzemelnek. A padlófűtési körök hőellátását lemezes hőcserélő biztosítja.

Fejlesztés után
1 db kondenzációs fali kazánnal tervezzük biztosítani az épület fűtési és HMV célú hőigényét. A kazán típusa Bosch Condens 5000W ZBR 65-2, teljesítménye 62kW. A kazán 3 körös osztó-gyűjtőn keresztül szolgálják ki az épület fűtési és HMV célú hőigényét. A tervezett körök:

1. kör radiátoros fűtési kör 40,0 kW, DN32,
2. kör padlófűtési (primer oldali) kör 27,0 kW, DN25,
3. kör HMV kör 60 kW, DN32.

A meglévő Vaillant kazán tartalék hőtermelőként megmarad.

Változó nyomású, zárt fűtési rendszert terveztünk. A rendszer hőtágulását 1 db 80 liter űrtartalmú zárt, változó nyomású tágulási tartály biztosítja. A kazánt 1 db rugó terhelésű biztonsági szeleppel védjük, melynek mérete 1”/5/4”, lefúvatási nyomása 2,5 bar.

Az épület fűtési költségének mérésére körönként 1-1 db hőmennyiségmérőt helyezünk üzembe az osztó-gyűjtőn. A fűtés hatékony szabályzását heti programozású termosztáttal végezzük.

2.2.2 Használati melegvíz (HMV) előállítás és felhasználás rövid ismertetése

Fejlesztés előtt
Az épület HMV igényét 2db, egyenként 500 literes közvetett fűtésű használati melegvíz tároló készíti. Hőtermelő: Termo Öv Color 45 típusú, 45 kW névleges teljesítményű gázkazán.

Fejlesztés után
Bővítés megújuló hőtermelővel. Az elsődleges HMV termelő a napkollektoros rendszer, melynek energiáját 2db puffer tartályba gyűjtjük. A puffer tartályok névleges űrtartalma egyenként 1000 liter. A napkollektorokat külső hőcserélőn keresztül kapcsoljuk össze a tartályokkal. Puffer tartályok kisütését is külső hőcserélő biztosítja. A Bosch Solar 5000 TF FKC-2S 2,18 m2-es felületű napkollektorokat a tető DK-i részén helyezzük el, összesen 20 db-ot, 4 x 5-ös csoportban. A rendszert úgy építjük ki, hogy két hidraulikai állomással egyik tárolót 10 db, és a másik tárolót is 10 db napkollektor fogja melegíteni. Ezzel további üzembiztonságot érünk el. Az utófűtést az új kondenzációs kazán végzi.

2.2.3 Épületvillamossági rendszerek bemutatása

Fejlesztés előtt
A háromfázisú, méretlen, betáp a Körmendi út felől föld kábelen érkezik a bejárat melletti főfalba telepített 1N jelű mérő és elosztó szekrényekig. A szekrényekben található az elektromos főkapcsoló, késes főbiztosítók, fogyasztásmérő és a kismegszakítók. A késes főbiztosítók névleges áramerőssége: 3*72A. A szekrényekben felirati táblák is találhatók. A szekrényekben 1db három fázisú fogyasztásmérő található. Itt került beépítésre az épület alrendszereinek kismegszakítói B5, 10, 16, 20, 32 és 40A névleges áramerősséggel. Az épület elektromos hálózata új, jó állapotú. Az épület rendelkezik villámvédelmi hálózattal. A világítótestek: kisebb részben izzólámpák, mennyezetre illetve oldalfalra szerelt kivitelben. Zömében pedig hagyományos fénycsöves kialakításúak, mennyezetre és oldalfalra szerelt kivitelben.

Fejlesztés után
A világítást a meglévő 200 db hagyományos izzó és fénycsöves lámpatest cseréjével tesszük energiatakarékossá. Az összes lámpa egyidejű működtetésének elektromos fogyasztása 8559 W. A tervezett állapotban is 200 db lámpatest üzemel. Tervezett állapotban az összes lámpa egyidejű működtetésének elektromos fogyasztása 6694 W. Az új világítótestek energia igénye a meglévő hálózat terhelését csökkenti.

A villamos energia felhasználás tovább csökkentésére, az elektromos fogyasztáshoz, és a rendelkezésre álló területhez méretezett hálózatba visszatápláló napelemes rendszer telepítését terveztük. A tervezett rendszer várható éves kapacitása 17800kWh. A rendszer napelem paneljeit a rendelkezésre álló DK-i(-45°) (65 db) tető felületen helyezzük el. A napelemes rendszer telepítéséhez 1db inverterre van szükség. Az invertert a tetőtéri hőközpontban helyezzük el.

e-KURATÓRIUM