Úrvacsorás istentisztelet

A hónap utolsó csütörtökén ismét az evangélikus templomban hirdettetett Isten igéje.

Menyesné Uram Zsuzsannna diakóniai lelkésznő szolgált az úrvacsorás istentiszteleten 2Mózes 20,8-11 alapján: Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt.

e-KURATÓRIUM