Köszönet Molnár Árpád atya szolgálatáért

A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ idősek - és fogyatékkal élők osztályainak lakói közösen vettek búcsút Molnár Árpád atyától augusztus 27-én. Árpád atya 2007 óta, mint kórházi lelkész végezte odaadó lelkipásztori szolgálatát a Johanneumban.

Ez év augusztusától azonban a Lenti Esperesi Kerülethez tartozó Csesztregre, a Szent Móric plébániára helyezte őt dr. Székely János megyéspüspök, ahol nemcsak a hívek, hanem a plébánia és a hozzá tartozó tizenöt filia területén található idősotthonok lakóinak lelki gondozását is végzi. Az atya rövid homíliában köszönt el a Diakóniai Központ lakóitól, majd közös imádsággal adtak hálát a Mindenhatónak az együtt töltött évek kegyelmeiért. Végül az atya meghatottan, hálás szeretettel fogadta lakóink búcsúajándékát: egy üveg Vaskeresztesi Merlot Szent Márton Borát és egy emléktáblát, melyre Máté evangéliumából gravírozták fel Isten igéjét: „Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.” (Máté 25,35-36). Isten áldása kísérje Árpád atyát új szolgálati helyén!

Kapcsolódó galéria

e-KURATÓRIUM