Egyházi és civil együttműködésben megvalósuló karitatív közösségfejlesztés a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központnál

EFOP-1.3.7-17-2017-00006

Pályázó neve Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ
Projekt címe Egyházi és civil együttműködésben megvalósuló karitatív közösségfejlesztés a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központnál
Szerződés száma EFOP-1.3.7-17-2017-00006
   
Támogatás összege (Ft) 50 000 000
Támogatás mértéke  100%
A projekt fizikai befejezésének határideje 2021.03.31.

 

Projekt eredményeinek rövid összefoglalója 


A projekt konzorciumi megvalósítása a résztvevők megfelelő együttműködését kívánja meg. Ennek összehangolása valamint a szakmai terv megvalósításának feladatfelosztása volt a projekt kezdetének kiinduló pontja.

A projekt elején megvalósult a szükséges eszközök beszerzése, valamint elindult a projektet bemutató rádióműsor, így már a célcsoport a kezdetektől folyamatosan képet kaphatott a tervekről és az előrehaladásról. Minden konzorciumi partner folyamatosan tartja egymással a kapcsolatot, közös megbeszélések során egyeztetünk a programelemek valamint a szakmai terv megvalósulásának előrehaladásáról.

Az Evangélikus Diakónia az EFOP projektjében két nyilvánosságot érintő program elemet valósított meg, egy információs napon mutatta be az induló projektet, annak szakmai célkitűzéseit, partnereit és munkatársait, valamint a diakónia projekt feladatait. Mediált fórumokkal segítjük a romák, idősek és fogyatékkal élők közösségbe vonását, és benntartását. Mediált közösségi beszélgetésekkel tárjuk fel a különböző csoportok akadályoztatását az integráltabb közösségi részvétel terén.

Szervezetfejlesztési tevékenységünk a helyi szolgáltatásfejlesztésben valósul meg, ennek érdekében on-line kérdőív és fókuszcsoportos beszélgetések segítségével tárjuk fel a helyi gazdasági, oktatási, egészségügyi és szociális szolgáltatások minőségét, hozzáférhetőségét, elérhetőségét és láthatóságát.  Az alapítvány a civil kapcsolatok erősítésével, ifjúsági közösségi munka szervezésével klubfoglalkozások szervezésével valamint a teremtésvédelem elméleti és gyakorlati megvalósításával vette ki részét a projektben. A Szedik az idősek, valamint családok és kisebbségben élők bevonásával foglakozott a projektben. Bevontuk az Ágfalvi intézményünk munkatársait és az ott lévő célcsoport is aktívan részt vett a projekt eseményeiben. A fiatalok és idősek védelme érdekében kiemelten kezeljük a rendőrség bevonását a projektben. A projekt szakmai és pénzügyi előrehaladását rendszeres megbeszéléseken értékeljük.

 
A projekt kapcsán rádiós műsor is készült, melynek adásait a linkre kattintva hallgathatják meg: link


 

e-KURATÓRIUM