Gyertyaszentelés és balázsáldás

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a katolikus hívők arra emlékeznek, amikor Szűz Mária bemutatta Jézust negyven nappal a születése után a jeruzsálemi templomban.

Ez alkalomból dr. Pehm László atya ünnepi misét mutatott be a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ idős részlegein, a Johanneumban és a Túróczy Zoltán Szeretetotthonban. A mise kezdetén az atya megszentelte az idősek magukkal hozott gyertyáit. A hagyomány szerint Jézus bemutatásakor jelen volt a jeruzsálemi templomban az agg Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust. A világ világosságával való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása. A mise végén, a vértanú szent Balázs püspök közelgő ünnepére emlékezve László atya Balázs áldásban is részesítette a híveket, majd kis ajándékkal lepte meg idős lakóinkat.

e-KURATÓRIUM