Érzékszervek és a hit

Kávéházi alkalmunk középpontjában a hit és az érzékszervek álltak.

Az evangélikus gyülekezet fiataljai Menczinger Tamás vezetésével egy interaktív, az érzékszerveket igénybe vevő programot szerveztek. A tematikus asztalok egy-egy egyházi ünnepet szimbolizáltak, ahol az érzékszervekre hagyatkozva kellett feladatokat megoldaniuk a Túróczy otthon idős lakóinak.

A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Róm 10,17

Pál apostol a római gyülekezetnek írta ezeket a sorokat. Feltehetjük hát a kérdést, hogy az ember keresztényi érzékszerve egyedül a fül? Vagy talán a látás is épp úgy elvezet a hitre? A hétköznapi létben, a napok folyásában, cselekedeteink egymásutániságában talán bele sem gondolunk abba, hogy mekkora jelentősége van érzékszerveinknek, érzékelésünknek.

A finom kávé, beszélgetések, az áhítat és a sok-sok ének lehetőséget adott a kapcsolódásra egymással, a kapcsolódásra Istennel. Hallhattuk, érezhettük, megtapasztalhattuk Isten minket is megszólító üzenetét.

e-KURATÓRIUM